Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

TehnoPlaneta.rs | 25. apr. 2024.

Scroll to top

Na vrh

Nema komentara

Da li pravilno koristite USB FLASH memoriju?

Da li pravilno koristite USB FLASH memoriju?

USB FLASH memorija je zaista praktičan uređaj. Njegove jako male dimenzije i veliki kapacitet nam omogućuju da čak i u najmanji džep košulje ili pantalona smestimo zaista veliku količinu podataka. Na USB FLASH memoriji se mogu čuvati apsolutno sve vrste podataka, baš kao što ih čuvamo i u računaru. Međutim, mnogi korisnici imaju loša iskustva kada su ovi uređaji u pitanju – počevši od toga da podaci sami od sebe “nestanu” sa uređaja, pa do toga da se uređaj jednostavno pokvari i time izgube svi podaci koji su se na njemu nalazili. Svi ovi problemi su najčešće posledica nepravilnog korišćenja USB FLASH memorije, a nešto ređe i posledica lošeg kvaliteta izrade. Ovaj tekst će Vas naučiti ili podsetiti kako se USB FLASH memorija pravilno koristi. Inače, tehnički ispravan naziv ovog uređaja je USB FLASH DRIVE (čita se: JU-ES-BI FLEŠ DRAJV), ali je u našem jeziku već ustaljen termin USB FLASH memorija (U-ES-BE FLEŠ memorija). Naziv uređaja je potekao od činjenica da se uređaj uključuje u USB priključak na računaru i da se podaci unutar njega čuvaju na takozvanim FLASH memorijskim čipovima. Dakle, neispravno je ovaj uređaj zvati samo USB (što je čest slučaj), jer je USB samo naziv za priključak na računaru u koji uključujemo USB FLASH memorije, miševe, tastature, štampače i slično.

da-li-pravilno-koristite-usb-flash-memoriju-2

Pre svega, izbegavajte da USB FLASH memoriju uključujete u oštećene ili neispravne USB priključke na Vašem ili tuđem računaru jer to može dovesti do trajnog oštećenja ovog uređaja ili do gubitka podataka koji se na njemu nalaze.

Većina korisnika svoju USB FLASH memoriju ošteti prilikom isključivanja sa računara, to jest prilikom izvlačenja uređaja iz USB priključka. Naime, ukoliko isključite USB FLASH memoriju u trenutku kada računar nešto radi sa njom (čita ili upisuje podatke), najverovatnije će doći do gubitka podataka, a često i do trajnog oštećenja. Da se ovakve nezgode ne bi događale, operativni sistem Vašeg računara je opremljen posebnom funkcijom koja ima zadatak da Vašu USB FLASH memoriju “pripremi” za isključivanje, a mi ćemo objasniti kako se ova funkcija koristi. Inače, ova funkcija se zove “Safely Remove Hardware“, veoma lako joj se pristupa i izuzetno je jednostavna za korišćenje, pa nema razloga da je ne koristite. Ukoliko je operativni sistem Vašeg računara na srpskom jeziku, naziv ove funkcije će biti “Bezbedno uklonite hardver“. Vredi napomenuti da računar može nešto da radi sa USB FLASH memorijom, to jest da čita ili upisuje podatke, čak i onda kada Vi ne radite ništa vezano za USB FLASH memoriju. Upravo zato i postoji funkcija za bezbedno isključivanje ovog uređaja sa računara.

Nakon priključivanja USB FLASH memorije na neki od USB priključaka, u donjem desnom uglu ekrana Vašeg računara će se pojaviti mali znak da je računar uspešno prepoznao USB FLASH memoriju. Kako ovaj znak (odnosno ikonica) izgleda, pogledajte na slici ispod.

Znak da je operativni sistem prepoznao USB FLASH memoriju - takozvana Safely Remove Hardware ikonica

Znak da je operativni sistem prepoznao USB FLASH memoriju – takozvana Safely Remove Hardware ikonica

divider

Nekada se može dogoditi da ova ikonica ne bude odmah vidljiva, pa je potražite klikom na malu strelicu okrenutu vrhom na gore. Na primeru koji ćete videti na sledećoj slici, pomenuta strelica je obeležena brojem jedan.

Pomoću ove funkcije ćete otkriti sve sakrivene ikonice

Pomoću ove funkcije ćete otkriti sve sakrivene ikonice

divider

Kada završite rad sa USB FLASH memorijom, kliknite jednom levim tasterom miša na “Safely Remove Hardware” ikonicu. Nakon klika, otvoriće se mali spisak svih uređaja koju se ovim putem mogu isključiti sa računara. Ukoliko je Vaša USB FLASH memorija jedini uređaj koji se na ovaj način može isključiti sa računara, onda će se samo ona nalaziti na spisku. Upravo je to slučaj i na primeru koji ćete videti na sledećoj slici.

Prikaz USB FLASH memorije na spisku uređaja koji se mogu isključiti sa računara

Prikaz USB FLASH memorije na spisku uređaja koji se mogu isključiti sa računara

divider

Da biste USB FLASH memoriju bezbedno isključili sa računara, dovoljno je da jednom kliknete levim tasterom miša na opciju “Eject Mass Storage” (prikazana je na prethodnoj slici). Nakon toga sačekajte potvrdu da USB FLASH memoriju možete isključiti iz USB priključka. USB FLASH memoriju možete isključiti kada vidite poruku kao na primeru koji sledi.

Potvrda da možete isključiti USB FLASH memoriju

Potvrda da možete isključiti USB FLASH memoriju

divider

Ukoliko umesto ove potvrde vidite bilo kakvu poruku drugačijeg sadržaja, to znači da računar nije mogao da “pripremi” Vašu USB FLASH memoriju za isključivanje. Ukoliko, u tom slučaju, ipak isključite USB FLASH memoriju sa računara, postoji veliki rizik da ćete izgubiti podatke ili trajno oštetiti uređaj.

Pre nego što pokušate ponovo, proverite da li ste isključili sve programe koji bi mogli da koriste neki od fajlova koji se nalaze na Vašoj USB FLASH memoriji. Kada se uverite da su svi programi propisno isključeni, možete ponoviti postupak, odnosno ponovo kliknite na “Safely Remove Hardware” ikonicu. Ukoliko i dalje ne budete videli potvrdu kao na primeru sa prethodne slike, savetujemo Vam da propisno isključite računar i tek nakon toga Vašu USB FLASH memoriju izvučete iz USB priključka.

Postupak koji smo objasnili treba koristiti i kada sa računara isključujete eksterni (spoljni) hard disk ili memorijsku karticu.

divider

Pošaljite svoj komentar na ovaj članak